Welkom bij SynGrow waar alles draait om de grote G van jouw geluk.

 

SynGrow =  Synergie * en Groei.

 

Synergie in het beschikbaar stellen van Kennis, Methodieken en Professionals (KMP). Synergie in de toepassing van de juiste kennis, methodieken, en de inzet van de juiste professionals,  zorgen voor een versnelling in de groei van uw organisatie en de duurzame inzetbaarheid van u en uw medewerkers.

 

Wij geloven dat kennis de basis vormt van iedere verbetering. Echter, kennis als basiselement alleen, is niet bruikbaar. Afhankelijk van uw situatie en doelstellingen selecteren wij de benodigde kennis en voegen deze samen tot de voor u beste en meest  bruikbare methodiek. Onze professionals zorgen voor een maatwerk overdracht en borging of vervullen tijdelijk die functie op Interim basis.

 

Het is onze missie om Kennis, Methodieken en Professionals te ontsluiten en te koppelen aan de organisatie van onze klanten, met als doel haar wendbaarheid, concurrentiepositie en de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers te verbeteren.  

 

*  Synergie: Het proces, waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. (Wikipedia.org); Verhoogde werking door combinatie van verschillende middelen. (woorden-boek.nl).