Interim Management

 

Interim managers vervullen in de praktijk, afhankelijk van de vraagstelling, verschillende rollen. Zo worden interim managers ingeschakeld om veranderingen binnen organisaties te bewerkstelligen, om afwezige managers te vervangen, of om te voorzien in een specifieke tijdelijke deskundigheid. In sommige gevallen verdient de aanstelling van een interim manager ook voorkeur, als er intern voldoende capaciteit en deskundigheid aanwezig is, bijvoorbeeld als zaken intern gevoelig liggen of als er een reorganisatie met een personeelsreductie moeten worden uitgevoerd. Van de interim manager mag worden verwacht dat hij of zij zich de problematiek van de nieuwe organisatie snel eigen maakt, zodat de inleertijd kort is en er snel kan worden begonnen met de werkzaamheden.

 

Zij worden ingezet als organisatie- of cultuurveranderingen gewenst zijn, als bedrijfsprocessen moeten worden geoptimaliseerd, of als afwezige managers moeten worden vervangen. SynGrow interim-management beschikt vaak al binnen een week over de interim manager met de juiste bagage en persoonlijkheid. Uitstekende managers en bekwame specialisten, vaak met ervaring in uw specifieke branche. 

 


HRM Interim Management en Advies

 • Personeelsplanning
 • Taak- en Functie-inhoud
 • Opleiding en Ontwikkeling
 • Prestatiemanagement en beoordeling
 • Promotie en Loopbaanbeleid
 • Beloning en Waardering
 • Gezondheid Management
 • Exit Beleid

ICT Interim Management en Advies

 • Proces Analyse
 • Informatie Behoefte
 • Keuzetraject ERP en CRM
 • Project Management
 • Implementatie