Waarom Assessments?


Een assessment geeft een objectief beeld van capaciteiten, persoonskenmerken en ambities van een sollicitant of medewerker. Daarmee krijgt u inzicht en zekerheid over de fit tussen de persoon en de functies in uw organisatie.

 

SynGrow vindt het inzetten van instrumenten niet vanzelfsprekend. Of het nu gaat om opleiden, training, coaching of assessments. Nut en noodzaak voor het inzetten van assessments vinden we belangrijk. En nog belangrijker; wat gaat u met de uitkomsten doen? Gebruikt u de uitkomst om een beslissing te nemen? Of gaat u met de uitkomsten aan de slag? Bijvoorbeeld door de uitkomsten te gebruiken in de verdere ontwikkeling van de medewerker, of het inzetten bij uw beoordelingssystematiek en onderdeel te maken van uw strategie op development? Allemaal vragen waar u vooraf over na kunt denken. 

 

SynGrow beperkt zich niet tot de keuze van één methodiek, maar biedt een scala aan mogelijkheden die voor uw doel geschikt is, zoals online en offline methodieken, met of zonder gespreksvoering of intelligentietesten en wel of niet gekoppeld aan ontwikkelingstools. Individueel of voor groepen.

 

Aanbod van Assessments van SynGrow:

 1. Selectie assessment
 2. Ontwikkel assessment
 3. Loopbaan assessment
 4. Talent Development/potentieel assessment

 

Redenen om te kiezen voor de assessments van SynGrow;

 • Vergroten van de fit tussen persoon en functie:
  Door de talenten van medewerkers te ontdekken en optimaal te benutten, krijgt u meer waar voor uw geld. Ofwel; voor hetzelfde salaris krijgt u er gemiddeld een betere prestatie voor terug.
 • Toenemende concurrentie:
  De toenemende competitie en strijd om de "beste" medewerker, vereist dat organisaties geen zwakke plekken kunnen accepteren. Onjuiste keuzes leveren vertraging, frustratie en kosten op. De kosten hiervan zijn veelal hoger dan de kosten voor een assessment. 
 • Benutten van Talenten en Competenties:
  Uw menselijk kapitaal is de belangrijkste factor in uw organisatie en doorslaggevend voor uw succes en uw concurrentiekracht.
 • Binden en boeien
  Assessments verkleinen de kans dat een medewerker ingezet wordt op een functie waar deze niet goed tot zijn recht komt en talent vroegtijdig de organisatie verlaat. 
 • Niveaubepaling van de medewerker:
  Het hebben van een bepaald diploma, geeft nog geen zekerheid over de inzetbaarheid van de medewerker.