Rijks Erkend opleiden wint nog steeds aan populariteit. 

 

Daarmee groeit ook het aanbod en het aantal aanbieders van erkende opleidingen. Daardoor is het lastig om overzicht te krijgen van de mogelijkheden tot opleiden.

Enerzijds geldt dit voor de keuzes die gemaakt moeten worden ten aanzien van de vorm van de opleiding. Het gaat hier om keuzes als, afstandsonderwijs eventueel aangevuld met klassikaal onderwijs (blended learning), HBO of MBO, volledige trajecten of deeltrajecten, voltijds of deeltijds, E-learning, cursussen, onderdeel van een Academy of opleidingshuis, formeel- of informeel leren. 

Anderzijds in de keuze van het instituut. Particulier of Bekostigd onderwijs, met of zonder subsidie, op locatie of 'in-house', open of gesloten of een combinatie daarvan? Een andere keuze is die van opleiden of trainen? En wat is eigenlijk het verschil? Keuzes die u als onderneming moet maken. 

 

 

SynGrow weet de weg in opleidingsland. We willen u graag als adviseur helpen die keuzes te maken. Ook kunnen we de opleidingen volledig voor u verzorgen en uitvoeren.

Volledige opleiding met als eindresultaat Certificaat (diploma).

Deelopleiding met als eindresultaat deelcertificaat of studiepunten.

Leerlijnen. Tussentijdse opbouw van deelcertificaten of studiepunten met als doel het Certificaat.

Cursussen op MBO- of HBO niveau. Dit is geen onderdeel van rijks erkend onderwijs maar voldoet wel aan het niveau van de betreffende opleiding. Deze niveauwaardering dient wel formeel vast te worden gelegd. 

 

Een opleiding is rijks erkend wanneer deze is geregistreerd bij het Ministerie van OC&W (b.v. een Crebo- of Croho registratie). Het onderwijs wordt dan ingericht vanuit de wettelijke opleidingsstandaard die gebaseerd is op de WEB en WHW. Een belangrijk voordeel hiervan is dat toetsing geschiedt volgens de normen van NLQF en EQF. Dus een behaald diploma/certificaat is de norm en voor iedereen gelijk en duidelijk, waaraan het niveau van een student kan worden gekoppeld. Ofwel het certificaat Bachelor of Business Administration heeft voor iedereen een bekende waarde en is voor iedereen gelijk. Deze standaard maakt het dus inzichtelijk hoe en in welke mate een student zich (heeft) ontwikkeld. Simpelweg is de uitkomst van erkend onderwijs altijd een (deel)certificaat of studiepunten (EC) volgens de genoemde registratie.

Een greep uit de opleidingen en leergangen van SynGrow:

Rijks erkende opleidingen

 

MBO-Bedrijfsadministratief medewerker

MBO-Commercieel medewerker

MBO-telefonist(e)/receptionist(e)

HBO-Bachelor bedrijfskunde

HBO-Bachelor management van informatie (SOD)

HBO-Bedrijfskunde voor de overheid

HBO-AD-Bedrijfskunde

HBO-AD-Management in de zorg

HBO-AD-Retailmanagement 

HBO-AD-management van informatie (SOD)

Rijks erkende leergangen

 

Bedrijfskundig management

Sales Management

Projectmanagement

Leidinggeven

HBO a la carte. Stel zelf uw leergang samen

MBO-managementvaardigheden

MBO-communicatie en effectiviteit

MBO-commerciële vaardigheden